Financování

     Nemáte na úhradu celé finanční částky? Rozhodli jste se využít k nákupu svého vybraného vozidla leasing? Stačí si vybrat v našem autosalonu s některým z našich kvalifikovaných prodejců svůj vysněný vůz. Nabídka leasingových služeb našim zákazníkům je založena na základním principu - poskytnutí maximální péče se striktně individuálním přístupem k zákazníkovi. Zkušený tým odborníků Vám nabízí poradenství v oblasti výběru výhodného finančního produktu.

Doklady potřebné k vyřízení - živnostníci:

 • Živnostenský list
 • Osvědčení o přidělení DIČ
 • Občanský průkaz majitele
 • Daňové přiznání za poslední období
 • Číslo bankovního spojení, ze kterého bude klient hradit leasingové splátky

Doklady potřebné k vyřízení - právnické osoby:

 • Výpis z obchodního rejstříku
 • Osvědčení o přidělení DIČ
 • Občanský průkaz jednatele společnosti
 • Daňové přiznání za uzavřený kalendářní rok
 • Rozvaha a výkaz zisků a ztrát za uzavřený kalendářní rok
 • Číslo bankovního spojení, ze kterého bude klient hradit leasingové splátky

Doklady potřebné k vyřízení - fyzická osoba nepodnikatel:

 • Občanský průkaz
 • Druhý doklad totožnosti
 • Potvrzení o příjmech od zaměstnavatele
 • Číslo bankovního spojení, ze kterého bude klient hradit leasingové splátky

Leasingové společnosti, se kterými spolupracujeme:

Logo - ŠkoFIN Logo - ČSOB Leasing